1) Συντήρηση σε παλιά συστήματα αλουμινίου ανοιγόμενα και συρόμενα.

2) Συντήρηση σε σήτες . ( Αλλαγή στο πανί , βουρτσάκια .. κτλπ )

UA-36631757-1