Στα απλά συστήµατα αλουµινίου που γνωρίζουµε (χωρίς θερµοδιακοπη ή αλλιώς θα τα
ακούσετε «κρύες σειρές») το προφίλ αποτελείται µόνο από αλουµίνιο (βλέπε φωτο1) . Επειδή
το αλουµίνιο ως µέταλλο είναι καλός αγωγός
της θερµότητας , πολλές φορές βλέπουµε στο
προφίλ του κουφώµατος (όχι τζάµια , αυτό
είναι άλλο θέµα!) να δηµιουργούνται υδρατµοί
και υγρασία λόγω της διαφοράς θερµοκρασίας
του εσωτερικού µε τον εξωτερικό χώρο. Σε
ορισµένες περιπτώσεις , (έχει σηµασία η
περιοχή, η θέση του σπιτιού, η µόνωση κτλ ),
αυτό τείνει να είναι σοβαρό πρόβληµα καθώς
η υγροποίηση των υδρατµών δηµιουργεί
µεγάλες ποσότητες νερού που «τρέχουν»
πάνω στο κούφωµα.
Για τους παραπάνω λόγους, και για καλύτερη
θερµοµόνωση και κατ’ επέκταση για
εξοικονόµηση ενέργειας, δηµιουργήθηκαν τα
συστήµατα αλουµινίου µε θερµοδιακοπη. Η
θερµοδιακοπη είναι ένα κοµµάτι πολυαµίδιο
(ένα ειδος pvc) που τοποθετείται µεταξύ του
εσωτερικού και εξωτερικού προφίλ αλουµινίου,
το οποίο είναι κακός αγωγός της θερµότητας
και µειώνει δραστικά την θερµική
διαπερατότητα του κουφώµατος.
Το πολυαµίδιο είναι ένα πολύ ανθεκτικό υλικό, το οποίο εκτός από την πολύ µικρή
αγωγιµότητα διαθέτει και υψηλή σκληρότητα, γεγονός το οποίο συµβάλλει στη στιβαρότητα
και ανθεκτικότητα των κουφωµάτων. Τα θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα
αλουµινίου, µειώνουν την απώλεια
θερµότητας σε πολύ µεγαλύτερο
ποσοστό α π’ ότι τ α απλά
κουφώµατα αλουµινίου.

Πηγη : http://www.portal.com.gr/assets/documents/products/attachments/ti_einai_thermodiakopi.pdf

UA-36631757-1