Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία είναι υψηλής καθαρότητας αλουμίνιο εξασφαλίζοντας την αντοχή των προϊόντων στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.

UA-36631757-1