Η σήμανση CE αποτελεί την ασπίδα προστασίας για τους αγοραστές κουφωμάτων αλουμινίου. Όλα τα κουφώματα που παράγονται και πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE υποχρεωτικά από την 1/2/2010. Σκοπός της σήμανσης είναι η διαφάνεια σε ότι αφορά τις επιδόσεις του κουφώματος για την προστασία του τελικού χρήστη και του κατασκευαστή: η αντίληψη επομένως για τον κατακσευαστή ότι γνωρίζει αυτό που πουλά και κατασκευάζει και για την αγορά ότι γνωρίζει αυτό που αγοράζει.Η σήμανση CE δεν είναι σήμα προέλευσης ούτε σήμα ποιότητας.Είναι η δήλωση πιστότητας στα ελάχιστα επίπεδα επιδόσεων που δηλώνονται από τον κατασκευαστή κουφωμάτων.

UA-36631757-1